url +45 33 14 35 36

Støttede projekter

Berntsenfonden har gennem årene støttet mange forskellige projekter inden for bygningsrenovering på danske gårde. Det der ikke kun på slotte som her på billederne men også mange andre fredede bygning. Nedenfor kan ses eksempler på støttet arbejde.:

Udover støtte til fredede bygninger har vi støttet to forskingsprojekter indenfor landbrug, hvor bl.a. DTU, Risø har modtaget støttet il udvikling af den danske biomasseressource.

 

 • Borreby   Lechenb   NytspirHolckenhavn   Vedbygaard


  • bullet2 Restaurering af murværk på Løvenborg, Sjælland
  • bullet2 Vindusrestaurering af vinduer på Hjortholm, Langeland
  • bullet2 Opsætning / renovering af hovedtrappe Nybøllegaard, Møn
  • bullet2 Bro over voldgraven på Vedbygaard, Sjælland
  • bullet2 Tårn på Holckenhavn, Fyn
  • bullet2 Vinduer og tækkearbejde Mosegaard Samsø
  • bullet2 Tagrenovering Tjele, Jylland
  • bullet2 Udskiftning af stråtag, Skippergården, Samsø
  • bullet2 Total renovering Udstrup, Nissum
  • bullet2 Rep af ydervæge, maling. Nordgade, Nyord