url +45 33 14 35 36

Frederikssund Jernstøberi A/S

Frederiksund Jernstøberi og Maskinfabrik A/S er ejet af Berntsen fonden.

Selskabets formålsparagraf er direkte eller indirekte via ejerandele i andre virksomheder, at drive handel og industri blandt anden indenfor land- og skovbrugssektoren i virksomheder, der efter bestyrelsens skøn medvirker til miljøgenopretning eller til fremme af uddannelse af medarbejdere indenfor tradtionsrigt bygningshåndværk, samt anden efter bestyrelsens bestemmelse i forbindelse hermed stående virksomhed.

Investeringer fra Frederikssund Jernstøberi A/S kan også ske til virksomheder der vil tage lærlinge ind og lære dem op i de gamle traditionsrige bygningshåndværk.

Jernstøberiet investerer også i anden form for erhvervsvirksomhed og har indtil videre investeret i:

Advanced Nonwoven A/S: www.advancenonwoven.dk